Waypoint Lists

All Waypoints

Waypoints

Showing 451 to 465 of 562 entries.
Code Name Description Lat Lon Style
TEKH Te Kaha -3747.700 17450.417 Waypoint
TEKP Te Kopi -4101.600 17541.556 Waypoint
TEKR Te Koura Unknown -3846.736 17514.913 Outlanding
TEMI Te Miro Te Miro Tank -3747.233 17535.533 Waypoint
TEON Te One -3949.050 17556.917 Waypoint
TEOR Te Ore Ore -4056.988 17541.300 Waypoint
TEPA Te Pamu -3836.317 17616.150 Waypoint
TEPE Te Peanga Unknown -3935.732 17517.406 Outlanding
TEPH Te Pohue Road Junction -3915.000 17640.750 Waypoint
TEPO Te Poi X Roads -3752.367 17550.583 Waypoint
TEPR Te Parae -4100.066 17549.489 Waypoint
TEPU Te Puru -3702.733 17531.650 Waypoint
TEUK Te Uku Wind Farm -3752.335 17458.086 Waypoint
TEUP Te Purupuru -4103.942 17540.123 Waypoint
TEUR Te Uri -4016.367 17625.983 Waypoint