Waypoint Lists

All Waypoints

Waypoints

Showing 466 to 480 of 562 entries.
Code Name Description Lat Lon Style
TEUU Te Uru -4015.650 17545.633 Waypoint
TEWR Te Wharau -4110.739 17549.876 Waypoint
TEWU Te Wetu Shack -3809.850 17557.133 Waypoint
THIS Thistle S -4054.954 17549.130 Waypoint
TIFF Tiffin -4103.250 17536.000 Waypoint
TIHO Tihoi Road Intersection -3837.600 17543.333 Waypoint
TIKO Tikokino -3949.183 17627.183 Waypoint
TIMA Timahanga AS -3925.617 17615.533 Waypoint
TINA Tinakori AS -4056.622 17552.764 Grass Runway
TINU Tinui -4052.675 17604.342 Waypoint
TIRA Tirau R/J Road Intersection -3759.083 17546.083 Waypoint
TIRH Tirohanga Unknown farm airstrip? -3826.977 17555.427 Outlanding
TIRM Tiraumea -4037.986 17602.731 Waypoint
TIRO Tirohia Bridge -3726.350 17538.367 Waypoint
TIRS Tirohia Airstrip Ag strip too small and steep. NOT Suitable for glider landout. KAIY Kaimai Yards. 100Km Out & Return - KAIY Kaimai Yards - TIRS Tirohia Ai -3727.397 17543.482 Waypoint