Waypoint Lists

All Waypoints

Waypoints

Showing 136 to 150 of 534 entries.
Code Name Description Lat Lon Style
KATW Kaitawa -4029.651 17553.264 Waypoint
KAI2 Kaitawa2 Power Station -3848.400 17708.133 Waypoint
KAIK Kaitoke AF -4105.395 17510.847 Grass Runway
KAKA Kakahi AS Unknown -3855.851 17526.582 Outlanding
KARK Karaka Sales Yard Saleyards -3704.625 17455.695 Waypoint
KAVR Karaka VRP Karaka VRP (Stay to the S.E. to avoid airspace) -3704.633 17455.699 Waypoint
KARD Karapiro Dam Hydro Dam -3755.441 17532.364 Waypoint
KARI Karioi AS airfield -3928.629 17533.125 Outlanding
KAUM Kaumingi AS -4058.058 17554.653 Grass Runway
KAWA Kawakawa -4132.902 17517.171 Waypoint
KAGC Kawerau Golf Course South end Golf Course -3806.683 17641.460 Waypoint
KAPD Kawerau Paddock Has been airfield. Beware Fences? -3802.991 17644.892 Outlanding
KAWS Kawhatau AS -3948.700 17559.317 Grass Runway
KERE Kerepehi Bridge -3718.017 17532.100 Waypoint
KERU Kereru -3938.133 17625.283 Waypoint